Windows 10 ตั้งค่าให้หยุดการอัปเดตอัตโนมัติได้แล้ว!!

Windows 10 ตั้งค่าให้หยุดการอัปเดตอัตโนมัติได้แล้ว!!

หลังจากผู้ใช้งานต่างรายงานปัญหาเรื่องการอัปเดตของ Windows 10 แบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยส่งเสียงล่วงหน้า Microsoft ก็ได้ยกเครื่องระบบอัปเดตใหม่ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเองได้แล้ว

  • Pause Update: ผู้ใช้งานสามารถพักการอัปเดตโดยสามารถเลือกได้ว่าจะพักการอัปเดตไว้กี่วัน ซึ่งสามารถทำได้ใน Settings > Update and Security > Windows Update

  • Intelligent Active Hours: ระบบแอัจฉริยะทำให้เราสามารถเลือกเวลารีสตาร์ทได้อีกด้วย เพื่อป้องกันปัญหาตัวเครื่องรีสตาร์ทเองโดยมิได้นัดหมายซึ่งอาจทำให้งานที่ปั้นมาหลายชั่วโมงเสียหายได้

งานนี้คงถูกใจใครหลายคนไม่ใช่น้อย ใครที่อยากให้ Windows 10 อัปเดตในเวลาที่เราต้องการก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ง่ายๆ เลยครับ

อ้างอิง :https://www.tenforums.com

ขอบคุณ : https://www.beartai.com

  รับออกแบบติดตั้งระบบNetwork,รับเขียนเว็บไซต์,รับวางระบบ network,เช่าและจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ >> https://vivadeva.com/